Tłumacz Migam

Inwestycje w oświacie w 2024 roku

Szkoła Podstawowa w Mierzynie

Wraz z rozpoczęciem 2024 roku Gmina Rozprza rozpoczęła kolejną nową inwestycję, która będzie obejmować „Zmianę sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele związane z funkcją oświatową w budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie”.

W dniu 5 stycznia 2024 r. nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy Przedsiębiorstwu Budowlanemu ALGOS – Andrzej Lasek z Piotrkowa Trybunalskiego. Przewidywane zakończenie prac to sierpień 2024 r.

Zakres robót budowlanych jakie zostaną wykonane obejmuje:

 • Wykonanie robót ogólnobudowlanych przebudowy poddasza nieużytkowego min:

- przebudowa istniejącej klatki schodowej,

- montaż naświetli dachowych,

- wykonanie ścian i sufitów,

- wykonanie tynków,

- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych,

- malowanie ścian i sufitów pomieszczeń,

- wykonanie posadzki w projektowanych pomieszczeniach,

- montaż stolarki drzwiowej,

- wykonanie instalacji wod.-kan.,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie instalacji elektroenergetycznej,

 • Wykonanie placu manewrowego i parkingu.

 • Wykonanie drogi pożarowej.

Wartość zadania wynosi 1.122.615,16 zł brutto, a termin wykonania 224 dni od daty podpisania umowy.

„Od 8 stycznia 2024 r. trwają prace remontowo – budowlane w Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie. To już kolejna, bardzo ważna z punktu widzenia społeczności szkolnej i mieszkańców, inwestycja. Jest to trzeci etap dużego przedsięwzięcia, które znacznie poprawi funkcjonowanie placówki. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu władz Urzędu Miasta i Gminy Rozprza budynek zyskał nowy dach i został poddany termomodernizacji. Mając na uwadze oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi oraz biorąc pod uwagę ocieplenie ścian budynku szkoły, wykonanie termomodernizacji, daje to realne oszczędności w spalaniu opału. Trzeci etap to przede wszystkim adaptacja poddasza do celów użytkowych – edukacyjnych. Już niebawem będziemy mogli cieszyć się z nowych pomieszczeń takich jak: sala lekcyjna, biblioteka, gabinet pedagoga, psychologa oraz tak potrzebnych łazienek.

Realizacja tego zadania znacząco wpłynie na poprawę warunków lokalowych szkoły” – podkreśla Agata Lipińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mierzynie.

Szkoła Podstawowa w Niechcicach

Przy Szkole Podstawowej w Niechcicach zakończyła się natomiast inwestycja, polegająca na zagospodarowaniu terenu przy Szkole. W wyniku pac wybudowano 23 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, przebudowano istniejący zjazd z ul. Szkolnej, wybudowano zatokę autobusową dla autobusu szkolnego oraz wykonano nowe ogrodzenie dookoła Szkoły.

Ku końcowi zbliża się również inna inwestycja w tej samej Szkole, a mianowicie „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Niechcicach”. W ramach tej inwestycji wykonywane są następujące prace:

 • częściowa rozbiórka komina zewnętrznego,

 • zamurowanie części okien sali gimnastycznej,

 • powiększenie otworów okiennych w elewacji przy głównym wejściu prowadzącym do budynku szkoły,

 • wymiana drzwi zewnętrznych do budynku,

 • wymiana stolarki okiennej,

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,

 • ocieplenie dachu budynku Szkoły oraz dachu Sali gimnastycznej,

 • montaż parapetów zewnętrznych,

 • wykonanie odwodnienia dachu,

 • przebudowa istniejących dojść i utwardzeń wokół Szkoły

 • wykonanie instalacji odgromowej budynku.

Jak podkreśla Dyrektor Szkoły Michał Lacheta – „Już w tym momencie zauważyliśmy ogromne oszczędności jakie idą z termomodernizacją Szkoły. W Szkole jest o wiele cieplej, a w chwili obecnej zużywamy średnio jedynie 80 litrów oleju opałowego, gdzie wcześniej średnie dobowe zużycie oscylowało w około 200 litrach”.

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 970 200,00 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane ALGOS.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi i Straszowie

Również w tym roku planujemy złożyć wnioski na dofinansowanie termomodernizacji Szkół Podstawowych w Nowej Wsi i Straszowie. Obecnie zakończył się audyt budynku szkoły w Nowej Wsi a dokumentacja dotycząca szkoły w Straszowie będzie gotowa w lutym.

„Budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi wymaga termomodernizacji  w związku ze starą, zniszczoną elewacją z odpadającymi fragmentami tynku, niską temperaturą w pomieszczeniach od strony zachodniej budynku, z ograniczeniem strat energii oraz osiągnięciem wysokiej efektywności ogrzewania budynku.

Termomodernizacja szkoły pomoże znacząco ograniczyć straty ciepła, a w konsekwencji poprawić jego efektywność energetyczną oraz komfort termiczny w budynku.           

Zostaną między innymi wymienione chodniki wokół budynku szkoły oraz wejście do szkoły od strony boiska ( zachodniej) zostanie dostosowane  dla osób ze specjalnymi  potrzebami (osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich i o ograniczonej sprawności ruchowej ). Bardzo cieszymy się z w/w inwestycji i czekamy na kolejne” – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Justyna Kaniewska.

„W Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie w roku 2024, dzięki staraniom organu prowadzącego -Gminy Rozprza o dotacje, planuje się na szeroką skalę zakrojoną termomodernizację obejmującą m.in. ocieplenie budynku głównego szkoły wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wejściowej, wymianę grzejników i zaworów oraz montaż głowic termostatycznych, a także modernizację kotłowni olejowej oraz dobudowę zamkniętego wiatrołapu przy głównym wejściu do budynku. Pozwoli to na istotną oszczędność w zakresie zużycia opału oraz znacząco poprawi stopień energooszczędności budynku. To przedsięwzięcie zdecydowanie podniesie komfort pracy uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, a także zwiększy poczucie bezpieczeństwa pobytu uczniów w szkole wśród rodziców.  Montaż fotowoltaiki pozwoli na korzystanie przez szkołę z ekologicznej energii, co świetnie wpisuje się w promowane od lat przez szeroko rozumianą społeczność szkolną działania proekologiczne. Całość działań zamknie malowanie elewacji szkoły i sali gimnastycznej, dzięki czemu bryła budynku zyska na estetyce i będzie  reprezentacyjną częścią miejscowości i Gminy Rozprza” – zaznacza Małgorzata Pokora, dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszowie.

Szkoła Podstawowa w  Milejowie

Opracowana została również koncepcja architektoniczno-budowlana dobudowy łącznika oraz nowych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Milejowie. Według koncepcji powstaną 4 nowe sale lekcyjne o powierzchni około 60 m2 każda, szatnia oraz toalety. Łącznie przybędzie 455 m2 powierzchni użytkowej. W chwili obecnej przygotowywane jest zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

„W związku z tym, że w Szkole w Milejowie będzie coraz więcej uczniów (w tym roku mamy 160 - co nas bardzo cieszy), potrzebujemy więcej miejsca. Dzięki przychylności organu prowadzącego – Gmina i Miasto Rozprza - powstała koncepcja rozbudowy naszej Szkoły. Nowe skrzydło miało by się składać z 4 dużych sal lekcyjnych, szatni, sanitariatów oraz zaplecza socjalnego. Wiąże się to również ze zmianami w starym budynku, gdzie powstaną gabinety dla pielęgniarki, nauczycieli specjalistów oraz nareszcie duża świetlica. Wizualizacja nowej szkoły bardzo się uczniom i rodzicom spodobała, już nie mogą się doczekać efektu końcowego. W tym roku czekamy na plany rozbudowy. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają ten projekt” – mówi Dyrektor Szkoły Iwona Misztela.

Szkoła Podstawowa w Rozprzy

Burmistrz Rozprzy Artur Cubała odwiedził również Szkołę Podstawową w Rozprzy, gdzie spotkał się z Dyrektorką Szkoły Beatą Gemel w celu omówienia remontu dachu na dawnym budynku Gimnazjum – świetliki w dachu nie spełniają prawidłowo swojej funkcji, gdyż zimą jest w szkole bardzo chłodno, a latem wręcz upalnie. Jak zaznaczyła pani Dyrektor, dzięki montażowi w ostatnich latach paneli fotowoltaicznych, rachunki za prąd w Szkole zmniejszyły się z kilkunastu tysięcy do około tysiąca.

Rok 2024 będzie dla nas rokiem rozwoju i wielu wyzwań jeśli chodzi o remonty Szkół na terenie Gminy Rozprza. W chwili obecnej realizujemy trzeci etap remontu w Szkole Podstawowej w Mierzynie oraz kończymy termomodernizację Szkoły Podstawowej w Niechcicach. Już teraz otrzymuje informację od Dyrektorów placówek, jak remonty oraz inwestycje przyczyniły się do redukcji kosztów. Zaznaczyć również należy, że dzięki temu iż Rozprza stała się miastem, mogliśmy przystąpić do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF), którego budżet wynosi 8 mln złotych, i do którego właśnie będziemy wnioskować o środki na termomodernizację oraz remonty kolejnych Szkół na terenie naszej Gminy. Inwestycje te z pewnością podniosą komfort w Szkołach, pozwolą na zapewnienie godnych warunków do nauki, a zarazem obniżą koszty utrzymania jednostek” – podkreśla Burmistrz Rozprzy Artur Cubała.