Tłumacz Migam

Zebranie Sołtysów Gminy Rozprza

W środę 3 września br. odbyło się comiesięczne zebranie sołtysów z terenu Gminy Rozprza. W posiedzeniu uczestniczyli Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza, Artur Cubała Zastępca Wójta oraz Małgorzata Wrzeszcz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Zebranie rozpoczęło się od zapoznania sołtysów przez wójta gminy z tematami jakie zostaną poruszone na spotkaniu.

img_8015.jpeg

Ze względu, że zachodzi potrzeba rozwiązania problemu dotyczącego zagospodarowania materiału kategorii 1 (SRM) powstającego w trakcie uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia na potrzeby własne w gospodarstwach, Małgorzata Wrzeszcz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej zapoznała sołtysów ze sposobem postepowania. Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne kraju oraz bezwzględną konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa konieczne jest zgłaszanie do Powiatowych Lekarzy Weterynarii zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstw w celu produkcji mięsa na użytek własny. Przy składaniu powiadomienia o zamiarze dokonania uboju na terenie gospodarstwa cieląt, owiec i kóz będą wydawane bezpłatne oznakowane czarne foliowe worki do przechowywania SRM.

img_8039.jpeg

Następnie Artur Cubała zastępca wójta przekazał sołtysom informację, że w miesiącu październiku zorganizowana zostanie akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych. W związku z tym sołtysów zobligowano do przekazania informacji mieszkańcom sołectw. Akcja polega na oddaniu zbędnych szaf, tapczanów, pralek itp. Harmonogram odbioru zastanie przedstawiony mieszkańcom w pierwszym tygodniu października.

Zbliża się okres wyborów samorządowych, o czym poinformowała sołtysów Krystyna Dobrowolska Inspektor Biura Rady zobowiązując do zamieszczenia w gablotach sołectw Obwieszczenia Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 września 2014 roku o  okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej. Obwieszczenie zgodnie z kalendarzem wyborczym powinno być podane do widomości publicznej do 7 września 2014 roku, wtedy też upływa termin zgłaszania komitetów wyborczych.

img_8064.jpeg

Na zakończenie Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy w imieniu własnym oraz Stanisława Cubały Starosty powiatu piotrkowskiego wręczając sołtysom imienne zaproszenia zachęcił ich do udziału w Dożynkach Powiatowych, które odbędą się 21 września 2014 roku na stadionie GKS Czarni Rozprza. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą w Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Rozprzy, będzie przemarsz korowodu na plac dożynkowy, nadanie tytułu honorowego oraz wiele ciekawych atrakcji.

Galeria