Tłumacz Migam

Inwestycje 2024

  • Podpisanie umowy na „Budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Gieski”

    Umowa na „Budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Gieski” podpisana

    Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gieski jest jedną z kluczowych inwestycji ostatnich lat, gdyż wraz z rozbudową infrastruktury mieszkalnej na terenie naszej Gminy wzrosło również zużycie wody. Ostatnie gorące, a zarazem suche lata potwierdziły już niejednokrotnie zasadność budowy nowej stacji uzdatniania wody, co w szczególności właśnie w tym czasie ma wpłynąć na lepsze zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną – podkreśla Burmistrz Rozprzy Artur Cubała.