Tłumacz Migam

W jednostkach OSP rozpoczęły się zebrania sprawozdawczo-programowe.

Jednostki OSP Straszów i OSP Łazy Duże zainaugurowały cykl zebrań sprawozdawczo-programowych za 2023 rok.

Podczas zebrania w OSP w Straszowie po 34 latach pełnienia funkcji naczelnika jednostki, druh Krzysztof Misztela przekazał funkcję druhowi Sylwestrowi Kloc, który dotychczas pełnił funkcję Skarbnika w jednostce. Nowym Skarbnikiem wybrana została Edyta Wachnik. Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej również przez 34 lata sprawował Druh Tadeusz Kępiński, a nowo wybranym Przewodniczącym Komisji został wybrany Druh Bartek Sosnowski. Na funkcję wiceprezesa jednostki powołany został Druh Piotr Boryca.

Druhom za ich wieloletnią pracę na rzecz OSP Straszów pragnę podziękować za pełną oddania i zaangażowania służbę. Dziękując za te piękne lata współpracy, poświęcenia i oddania, życzę wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej pracy oraz składam serdeczne życzenia długich lat życia, szczęścia, zdrowia, realizacji swoich pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym – mówił burmistrz Rozprzy Artur Cubała, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy.

W obu jednostkach udzielono jednogłośnie absolutorium za wykonanie planu w 2023 roku oraz przedstawiono plany na 2024 rok.