Tłumacz Migam

Umowa na „Budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Gieski” podpisana

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gieski jest jedną z kluczowych inwestycji ostatnich lat, gdyż wraz z rozbudową infrastruktury mieszkalnej na terenie naszej Gminy wzrosło również zużycie wody. Ostatnie gorące, a zarazem suche lata potwierdziły już niejednokrotnie zasadność budowy nowej stacji uzdatniania wody, co w szczególności właśnie w tym czasie ma wpłynąć na lepsze zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną – podkreśla Burmistrz Rozprzy Artur Cubała.

Przedmiotem podpisanej umowy jest wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj nowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Gieski.

Przewidywana wydajność nowej stacji uzdatniania wody będzie wynosić do 23,5 m3/h oraz maksymalnej wydajności dystrybucji do 60m3/h.

Termin wykonania inwestycji zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy wynosi do 21 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wartość inwestycji to 5 383 710 zł, z czego gmina Rozprzy pozyskała dofinansowanie w kwocie 5 114 524,50 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podpisanie umowy na „Budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Gieski”

Podpisanie umowy na „Budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Gieski”