Tłumacz Migam

Uwaga, oszuści

Uwaga, oszuści!

W związku z niepokojącymi informacjami, które docierają do Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy informujemy, że w chwili obecnej nikt z pracowników tutejszego Urzędu nie jest oddelegowany w teren do bezpośredniego (w domach) zbierania informacji od mieszkańców dot. instalacji centralnego ogrzewania, instalacji fotowoltaicznych oraz kontroli pieców.

Może być to próba wyłudzenia danych personalnych mieszkańców.

Prosimy o przekazanie informacji osobom starszym, najbardziej narażonym na próby wyłudzenia danych personalnych.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z najbliższą jednostką Policji.

Komisariat Policji w Gorzkowicach, ul. Szkolna 3, tel. (47) 846-16-50

Posterunek Policji w Rozprzy, ul. Sportowa 13, tel. (47) 846-09-99