Tłumacz Migam

Granty Sołeckie 2023

W 2023 roku Gmina Rozprza zrealizowała aż w 8 sołectwach „Granty Sołeckie” z dotacji pozyskanej przez sołectwa z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Prace wykonano w następujących sołectwach:

  • Sołectwo Cekanów – „Remontujemy – współpracujemy”.

Grant w wysokości 12.000 zł przeznaczony był na remont zaplecza kuchennego w Sali OSP w Cekanowie oraz zakup drobnego wyposażenia kuchennego. Gmina Rozprza zakupiła ponadto materiały elektryczne za kwotę 5.877,85 zł.

  • Sołectwo Mierzyn – „Altana ogrodnika na placu wspólnika”.

Grant w wysokości 12.000 zł oraz wkład własny Sołectwa w wysokości 6.000,00 zł przeznaczony był na zakup, transport oraz montaż altany ogrodowej.

  • Sołectwo Janówka – „Drzwi dla wsi”.

Grant w wysokości 12.000,00 zł przeznaczony został na prace remontowe w Sali OSP – zakup oraz montaż okien i drzwi.

  • Sołectwo Wola Niechcicka Stara -  „Grillujemy, wędzimy i dobrze się bawimy”.

Grant w wysokości 12.000,00 zł przeznaczony został na zakup i montaż grillowędzarni. Gmina Rozprza zakupiła niezbędne materiały budowlane do wykonania podbudowy oraz konserwacji grillowędzarni w kwocie 2.898,63 zł.

  • Sołectwo Rajsko Małe – „Sala ciasna, ale własna”.

Gran w wysokości 12.000,00 zł wraz z wkładem własnym sołectwa w wysokości 2.000,00 zł wykorzystany został na remont Sali budynku OSP – wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych. Gmina Rozprza sfinansowała wykonanie wylewek w budynku za kwotę 6.135,24 zł,

  • Sołectwo Straszów – „Altana – miejsce spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Straszów”.

Grant w wysokości 12.000,00 zł wraz ze środkami własnymi Sołectwa w kwocie 8.000,00 zł wykorzystany został na zakup oraz montaż altany ogrodowej. Gmina Rozprza zakupiła dodatkowo piach oraz kostkę pod altankę za kwotę 8.896,86 zł.

  • Sołectwo Biała Róża – „EKO – jest na plus”.

Grant w wysokości 12.000,00 zł wykorzystany został na zakup oraz montaż ledowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Biała Róża.

  • Sołectwo Milejowiec – „Wyposażenie kuchni  w Sali OSP w Milejowcu”.

Grant w wysokości 12.000,00 zł i wkładu własnego Sołectwa w kwocie 2.000,00 zł przeznaczony został na zakup i montaż wyposażenia kuchni w Sali OSP w Milejowcu. Gmina Rozprza zakupiła do sali drobny sprzęt AGD w kwocie 1.998,82 zł.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektów, a w szczególności mieszkańcom za ich pomoc i poświęcony czas. Wierzymy, że nowo powstałe, odremontowane oraz doposażone miejsca w Państwa Sołectwach znacznie podniosą komfort życia mieszkańców a zarazem staną się miejscami wspólnych spotkań oraz integracji.