Tłumacz Migam

Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego OSP RP w Rozprzy

W dniu 10 grudnia 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego OSP RP w Rozprzy.

Zebranie otworzył oraz poprowadził Prezes Zarządu Artur Cubała.

Podczas spotkania ustalono plan pracy na 2024 rok, przyjęto kalendarz zebrań sprawozdawczych w jednostkach, a w podsumowaniu Prezes Zarządu Artur Cubała przedstawił propozycję zakupu sprzętu oraz remontu strażnic w poszczególnych jednostkach.

W kolejnym punkcie zebrania Zarząd przedstawił propozycję stawek za udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach pożarniczych.

Na koniec spotkania Prezes Zarządu Artur Cubała złożył wszystkim przybyłym uczestnikom spotkania życzenia noworoczne – „życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności”.