Tłumacz Migam

Droga w Białocinie oficjalnie odebrana

W dniu dzisiejszym nastąpił oficjalny odbiór drogi w miejscowości Białocin. Gmina od kilku lat działała aby przebudować drogę w m. Białocin. W tym celu niezbędne było poszerzenie pasa drogowego oraz dokonanie stosownych uzgodnień. W efekcie tych działań powstał projekt budowlany zakładający rozbudowę drogi wraz z chodnikiem i zjazdami w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia standardu korzystania z drogi. Zakres robót jaki został wykonany podczas rozbudowy drogi gminnej Nr 110358E na odcinku długości 1026,90 m od skrzyżowania z drogą krajową nr 91 do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Nowa Wieś w gm. Rozprza obejmował m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni drogi, roboty rozbiórkowe i ziemne, docieplenie wodociągu, regulację pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wzmocnienie ,wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej oraz wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej wraz z budową chodnika. Wykonawcą inwestycji była firma Zakład Budowlano Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp. k. z Włoszczowej.

Gmina Rozprza pozyskała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 2.441.300,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jak podkreśla zastępca Burmistrza Rozprzy Artur Cubała, Gmina Rozprza systematycznie, ale oczywiście w miarę możliwości budżetowych rozbudowuje infrastrukturą drogową aby była bardziej funkcjonalna i bezpieczna dla mieszkańców naszej Gminy.