Tłumacz Migam

Miasto bliżej mieszkańców – otwarto nowe Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy!

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że od środy, 29 listopada 2023 r. Biuro Obsługi Mieszkańców zostało oficjalnie otwarte. Inwestycja ta pozwoli znacząco ułatwić komunikację oraz załatwianie spraw w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy. Od teraz w BOM przyjmowane są pisma, skargi oraz wnioski kierowane do Urzędu, udzielane są również informacje o jego strukturze, a także rodzajach i trybach załatwianych spraw.

Gmina Rozprza otrzymała grant na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.