Tłumacz Migam

Kolejne drogi gminne wyremontowane

Gmina Rozprza zakończyła realizację zadania "Remont dróg gminnych w m. Wola Niechcicka Stara i m. Budy".

Zakres prac obejmował wykonanie nakładki bitumicznej i utwardzenie poboczy na odcinku 1300,00m w m. Wola Niechcicka Stara i 825,00m w m. Budy.Wartość zadania: 1.250.398,35 zł brutto.

Gmina Rozprza systematycznie, ale oczywiście w miarę możliwości budżetowych rozbudowuje infrastrukturą drogową aby była bardziej funkcjonalna i bezpieczna.

Obecnie trwają prace budowlane i planistyczne przy drogach w m. Białocin, Bagno, Cekanów, Longinówka w stronę torów, ul. Polna w Rozprzy.

Potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej nadal jest dużo a budżet ograniczony, dlatego na każdą inwestycję gmina stara się pozyskać środki zewnętrzne.