Tłumacz Migam

Ruszają nieodpłatne prace geodezyjne polegające na pomiarach budynków i gruntów

Na terenie 7 gmin powiatu piotrkowskiego, w tym na terenie naszej gminy rozpoczynają się prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. W głównej mierze polegać one będą na pomiarach gruntów i budynków. Jest to związane z aktualizacją bazy ewidencyjnej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim.

Zanim jednak geodeci zapukają do drzwi właścicieli posesji, firma MGGP S.A. z Tarnowa, realizująca to zadanie na zlecenie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb., zachęca do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dla mieszkańców wskazanych obrębów. Organizowane są one, by wyjaśnić wszystkim zainteresowanym cel planowanych pomiarów obiektów budowlanych i nieruchomości. Poniżej harmonogram spotkań.

  • Harmonogram spotkań

PDFHarmonogram spotkań.pdf (1,34MB)

Zachęcamy ponadto właścicieli nieruchomości, na których znajdują się budynki, do wypełnienia oświadczeń co do sposobu użytkowania tych budynków. Informacja ta pozwoli prawidłowo zakwalifikować każdy z budynków do odpowiedniej grupy. Należy wypełnić tylko jedno z oświadczeń. Wypełnione oświadczenie prosimy dostarczyć na spotkanie bądź przekazać (osobiście lub listownie) do Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy lub Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. W przypadku wątpliwości jak wypełnić dane oświadczenie zapraszamy na spotkanie informacyjne, gdzie zostanie udzielona pomoc w tym zakresie.

  • Oświadczenie dla rolnika – budynki mieszkalne i gospodarcze

https://www.powiat-piotrkowski.pl/images/image/2023/11/geo/Owiadczenie_dla_rolnika_-_budynki_mieszkalne_i_gospodarcze.pdf

  • Oświadczenie dla rolnika – tylko budynki mieszkalne

https://www.powiat-piotrkowski.pl/images/image/2023/11/geo/Owiadczenie_dla_rolnika_-_tylko_budynki_mieszkalne.pdf

  • Oświadczenie dla właściciela posesji nie prowadzącego działalności rolniczej

https://www.powiat-piotrkowski.pl/images/image/2023/11/geo/Owiadczenie_dla_waciciela_posesji_nie_prowadzcego_dziaalnoci_rolniczej.pdf

  • Informacja na stronie powiatu piotrkowskiego

https://www.powiat-piotrkowski.pl/informacje/wazny-komunikat-ruszaja-komplesowe-pomiary-geodezyjne-w-powiecie

 

 

PDFzalacznik nr 1 - oswiadczenie dla rolnika - bud mieszklane i gospodarcze.pdf (46,15KB)

PDFzalacznik nr 2 - oswiadczenie dla rolnika - tylko bud mieszklane.pdf (45,76KB)

PDFzalacznik nr 3 - oswiadczenie dla nie rolnika.pdf (45,45KB)