Tłumacz Migam

Gmina zakończyła usuwanie odpadów z folii rolniczych

W dniu 8 listopada 2023 roku dobiegły końca prace związane z realizacją zadania pn. ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Prace polegały w szczególności na: zbieraniu, transporcie oraz odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag od rolników prowadzących działalność rolniczą na terenie Gminy Rozprza z następujących miejscowości: Białocin, Bryszki, Budy, Cekanów, Dzięciary, Gieski, Kęszyn, Longinówka, Łazy Duże, Łochyńsko, Mierzyn, Milejowiec, Milejów, Rajsko Małe, Romanówka, Stara Wieś, Straszów, Świerczyńsko, Wola Niechcicka Stara, Wroników i Zmożna Wola. Odebrano łącznie 47.370 kg odpadów rolniczych pochodzących od 47 rolników.

Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł: 17.547,74 zł brutto.

100 % kosztów kwalifikowanych zadania (koszty netto zadania) sfinansowano z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Zestawienie realizacji zadania p.n. ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" na terenie Gminy Rozprza w 2023 r.

 

 

           

Lp.

Miejscowość

Ilość posesji

Folia rolnicza czarna (kg)

Folia rolnicza biała (kg)

Siatka i sznurek do balotów (kg)

Worki po nawozach i typu Big Bag (kg)

Suma (kg)

1.

Białocin

1

200

800

 

150

1150

2.

Bryszki

4

6100

1700

1000

100

8900

3.

Budy

1

300

400

 

 

700

4.

Cekanów

1

 

100

300

80

480

5.

Dzięciary

1

250

300

 

50

600

6.

Gieski

1

 

100

 

150

250

7.

Kęszyn

1

400

400

300

 

1100

8.

Longinówka

2

100

100

 

300

500

9.

Łochyńsko

4

1510

1300

200

670

3680

10.

Łazy Duże

1

 

 

50

50

100

11.

Mierzyn

2

300

1800

100

250

2450

12.

Milejowiec

9

4200

6400

650

1200

12450

13.

Milejów

2

900

1300

100

300

2600

14.

Rajsko Małe

1

 

50

 

150

200

15.

Romanówka

1

200

350

100

70

720

16.

Stara Wieś

1

100

700

100

100

1000

17.

Straszów

2

150

90

60

80

380

18.

Świerczyńsko

1

50

300

 

100

450

19.

Wola Niechcicka Stara

6

1000

100

 

3200

4300

20.

Wroników

2

600

900

350

300

2150

21.

Zmożna Wola

3

500

2100

240

370

3210

 

 

 

16860

19290

3550

7670

47370