Tłumacz Migam

Małe Rajsko a duża sala!

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "BUD-UJ Razem", Gmina Rozprza zrealizowała remont budynku komunalnego w Rajsku Małym.

W pierwszym etapie gmina przeprowadziła wymianę dachu, dzięki której można było planować prace wewnątrz budynku.

Obecnie dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej gmina prowadziła prace wykończeniowe wewnątrz budynku aby mieszkańcy mieli swoje miejsce do organizacji spotkań.

Dziękujemy mieszkańcom za inicjatywę i zaangażowanie oraz LGD BUD-UJ RAZEM za przyznane dofinansowane.

Zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja typu budowa lub modernzacja dróg lokalnych pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin g 1.jpeg