Tłumacz Migam

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza w roku 2023

Dzięki realizacji zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza w roku 2023” usuniętych i unieszkodliwionych zostało ponad 85 ton płyt falistych azbestowo-cementowych, łącznie z 30 posesji z terenu Gminy Rozprza.

http://www.zainwestujwekologie.pl

TABLICZKA INF-PROM__ROZPRZA-1.jpeg