Tłumacz Migam

Informacja z NFOŚiGW dotyczącą nieuczciwych wykonawców

W trosce o beneficjentów programu CZYSTE POWIETRZE uwrażliwiamy na nieuczciwych wykonawców.

Grafika CZP_uwaga na nieuczciwych wykonawców.jpeg

Rzeczpospolita 26 10 23.jpeg