Tłumacz Migam

„Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu w Niechcicach”

„Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu w Niechcicach”

Zadanie będzie realizowane na terenie działki, na której znajduje się placówka. Celem zadania jest zagospodarowanie terenu wokół przedszkola na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Zakupione zostaną elementy wyposażenia punktu, rośliny oraz pomoce dydaktyczne. Termin zakończenia zadania - 30 czerwca 2023 r.

Łączna wartość zadania 75.430,00

Wartość dotacji: 60.000,00

Środki własne: 15.430,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

TABLICZKA-INF-PROM__NIECHCICE.jpeg