Tłumacz Migam

„Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy – budynek B”

„Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy – budynek B”

Zadanie będzie realizowane w sali znajdującej się na parterze budynku Szkoły Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy - budynek B przy ul. Sportowej 12 (w najbardziej reprezentacyjnej części obiektu, tj. przy głównym wejściu do budynku). Sala zostanie w 100% adaptowana na potrzeby kreatywnej i pomysłowej ekopracowni. W nowo utworzonej pracowni będą realizowane podstawy programowe nauczania z zakresu  przyrody, biologii, chemii, fizyki i matematyki. Zostaną zakupione elementy wyposażenia pracowni, rośliny doniczkowe, pomoce dydaktyczne służące do realizacji programów edukacyjnych oraz monitor interaktywny.  Termin zakończenia zadania - 30 czerwca 2023 r.

Łączna wartość zadania 63.300,00

Wartość dotacji: 60.000,00

Środki własne: 3.300,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

TABLICZKA-INF-PROM__ROZPRZA-budynek-B.jpeg