Tłumacz Migam

„Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie”

„Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie”

Zadanie będzie realizowane w sali znajdującej się na parterze budynku Szkoły Podstawowej im.Zofii Grzybowskiej w Straszowie. Sala zostanie w 100% adaptowana na potrzeby kreatywnej i pomysłowej ekopracowni. W nowo utworzonej pracowni będą realizowane podstawy programowe nauczania przede wszystkim z zakresu wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. Zostaną zakupione elementy wyposażenia pracowni, rośliny doniczkowe, pomoce dydaktyczne służące do realizacji programów edukacyjnych, monitor interaktywny oraz laptop. Wykonane zostaną także drobne prace remontowe. Termin zakończenia zadania - 30 czerwca 2023 r.

Łączna wartość zadania 64.380,00

Wartość dotacji: 60.000,00

Środki własne: 4.380,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

TABLICZKA-INF-PROM__STRASZÓW.jpeg