Tłumacz Migam

Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Straszów

Zakończyła się realizacja zadania pn.: „Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Straszów”.

Celem niniejszego zadania jest zapobieganie skutkom suszy poprzez dobrze funkcjonujący zbiornik małej retencji – gromadzenie wody w okresie nasilonych opadów, roztopów i stworzenie rezerwuaru na czas suszy, a także zmniejszenie ryzyka powodziowego i podtopień. Planowane zadania ukierunkowane na osiągnięcie celu to:

• zwiększenie pojemności, czyszczenie, pogłębienie i odmulenie zbiornika,

• ukształtowanie skarp zbiornika wodnego,

• zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonania ww. prac.

W celu realizacji zadania pn.: „Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Straszów” zostały wykonane następujące prace:

• wyczyszczenie oraz pogłębienie stawu o 0,5m;

• rozplantowanie urobku na terenie obok stawu;

• wyprofilowanie skarp wraz z ułożeniem geowłókniny i ich utwardzeniem kamieniem o frakcji 10-30cm.

Gmina Rozprza pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 w ramach programu „Renowacja zbiorników wodnych” w wysokości 60.000,00 zł.

Zadanie zostało zakończone 25 października 2023 r.

Wykonawca: Grupa Ziemna Sp. z o. o., ul. Stefana Okrzei 64/3, 25-526 Kielce

Koszt: 89.900,00 zł brutto

Dodatkowo na placu OSP Straszów w ramach środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zostanie wybudowana altana.