Tłumacz Migam

Mosty połączyły mieszkańców Bagna i Cekanowa!

Trwają pracy przy modernizacji drogi gminnej Bagno – Cekanów wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych.

Mieszkańcy Naszej Gminy już od 19 listopada będą mogli korzystać z tej infrastruktury.

• Wartość zadania: 6.012.000,48 zł brutto,

• Dofinansowanie pozyskane przez Gminę: 5 711 400,46 zł Polski Ład.