Tłumacz Migam

Remont dróg gminnych w m. Wola Niechcicka Stara i m. Budy

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zadania "Remont dróg gminnych w m. Wola Niechcicka Stara i m. Budy" złożyła firma Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" Sp. z o.o. Sp. komandytowa.

W dniu 18.10.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania.

Termin wykonania wynosi do 40 dni od podpisania umowy.

Wartość zadania: 1.250.398,35 zł brutto.

Zakres prac obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej i utwardzenie poboczy na odcinku 1300,00m w m. Wola Niechcicka Stara i 825,00m w m. Budy.

Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do czasowej organizacji ruchu.