Tłumacz Migam

UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. PAWLIKOWSKIEGO ROZPRZY

Dnia 13 października 2023 roku w Szkole Podstawowej w Rozprzy odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ten dzień jest bardzo ważny dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników oświaty, ponieważ przypomina, jak ważną rolę w naszym życiu pełni edukacja, jakiego trzeba zaangażowania i ogromu  pracy wielu osób, żeby proces nauczania i wychowania był efektywny i przebiegał w życzliwych, jak najlepszych warunkach.

Podczas spotkania Pani Dyrektor Beata Gemel podziękowała swojej kadrze za oddanie i trud włożony w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz wręczyła nagrody za osiągnięcia w pracy zawodowej. Następnie słowa podziękowania skierowała do Pani Teresy Długosz – wieloletniego pracownika szkoły, która z dniem 24 czerwca 2023 r. przeszła na emeryturę. Po części oficjalnej uczniowie wystąpili w krótkim montażu muzyczno – poetyckim.