Tłumacz Migam

„Strasznie fajny Dzień Uśmiechu”

W sobotę 7 października 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie odbył się IV rajd pieszy „Strasznie fajny Dzień Uśmiechu”. Organizatorami wydarzenia były  SK PTSM działający w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie oraz Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Piotrkowie Trybunalskim. Burmistrz Rozprzy objął patronatem nasze przedsięwzięcie i ufundował nagrody dla drużyn uczestniczących w rajdzie.

Do Straszowa przybyli przedstawiciele pięciu szkół podstawowych z terenów województwa łódzkiego: SP Milejów, SP Wolbórz, SP Czarnocin, SP Szynczyce, SP Kleszczów. Nie zabrakło również drużyny z naszej szkoły pod opieką pani Kamili Drążczyk. 

Celami rajdu było poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Straszowa  i Gminy Rozprza, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, promocja Szkoły Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie i Gminy Rozprza oraz integracja członków PTSM poprzez wspólne zabawy i konkursy.

Za przygotowanie rajdu odpowiedzialni byli pani Magdalena Kaczorowska oraz opiekun SK PTSM pan Rafał Marciniak. Organizatorów w trakcie imprezy wsparli nauczyciele z naszej placówki: Wiktoria Jakubczyk, Ilona Jaworska, Marta Kulik, Magdalena Pielużek, Monika Studziżur oraz Anna Mazerant. Nad całością czuwały pani dyrektor Małgorzata Pokora oraz pani wicedyrektor Grażyna Lewińska.

Pani dyrektor - Małgorzata Pokora o godzinie 9.00 uroczyście powitała naszych gości i rozpoczęła zmagania. Na uczestników czekało wiele atrakcji i konkursów. Pierwszą z nich była prezentacja uczestnika w stroju gwiazdy oraz odpowiedzi na zagadki. Wszyscy świetnie się zaprezentowali i wykazali wiedzą. Następnie uczniowie wzięli udział w teście wiedzy o PTSM, konkursie przyrodniczym i sportowym. Niespodzianka czekała również na uzdolnionych plastycznie, którzy swoje dzieła stworzyli farbami na rozpiętej folii. Tematem przewodnim było „Logo Dnia Uśmiechu”. Po tych zmaganiach na drużyny czekał słodki poczęstunek przygotowany przez nauczycieli, uczniów i rodziców.

W tym czasie trwało rozstawianie postaci i rekwizytów do gry terenowej, która ze względu na warunki atmosferyczne odbyła się w budynku szkoły. Po wprowadzeniu – drużyny „zostały uwięzione” w nawiedzonej szkole – należało poszukać wyjścia z „koszmaru sennego”. Drużyny wykonywały szereg zadań nadzorowanych przez postaci z horrorów, w które wcielili się uczniowie klasy V a i V b. Uzbrojone w plany szkoły ekipy świetnie dały sobie radę i ostatecznie potrafiły wykupić się z „Bramy Śmierci”. Po zakończonej zabawie wszyscy chętnie zjedli zasłużony obiad.

Wszystkie drużyny zostały obdarowane nagrodami, a następnie uczestnicy udali się pod pomnik zabitego w czasie II wojny światowej męża patronki Szkoły pani Zofii Grzybowskiej, gdzie złożyli wieniec i zapalili znicze.