Tłumacz Migam

Razem "pokrzepmy serca" pięknym językiem utworów "Ogniem i mieczem", "Potop" i "Pan Wołodyjowski"

do_parku_1_wrzesnia_2014_biblioteka.png