Tłumacz Migam

Ważne informacje wyborcze

INFORMACJA

Burmistrza Rozprzy

z dnia 5 października 2023 roku

w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Rozprza w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowym, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022r. poz. 1277 z późn. zm.) informuję, iż w dniu wyborów tj. 15 października 2023 r. uruchomione zostaną, na terenie gminy Rozprza, niżej wymienione bezpłatne linie komunikacyjne dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy.

Rozkład jazdy obejmuje dwa kursy. Zapewniony jest także transport powrotny dla osób, które skorzystały z dowozu.

Odjazd busa/autobusu z poszczególnych przystanków odbędzie się o wskazanych godzinach, jednak zastrzega się możliwość opóźnienia (kilka minut) w zależności od natężenia ruchu i liczby pasażerów.

Rozkłady jazdy do poszczególnych lokali Obwodowych Komisji Wyborczych stanowią załączniki do niniejszej informacji.

http://bip.rozprza.pl/904/237/wybory-do-sejmu-rzeczpospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczpospolitej-polskiej.html

 

Zastępca Burmistrza Rozprzy

                                                                                                           /-/ Artur Cubała