Tłumacz Migam

Uwaga, awaria wodociągu

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy informuje, że w związku z naprawą awarii wodociągu wystąpi przerwa w dostawie wody w dniu:

  •  21 września 2023 r. w godzinach 8:00-12:00 w miejscowościach Budy i Stara_Wieś nr 198-203,

  •  22 września 2023 r. w godzinach 9:00-13:00 w miejscowości Wroników nr: 56, 56A, 57, 59F, 3B, 3C, 3M.

Uwaga - awaria wodociągu zdjęcie