Tłumacz Migam

Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza

Gmina Rozprza pozyskała dofinansowanie w wysokości 1.960.000,00 PLN na zadanie: Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza.
Zadanie polegać będzie na przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza o długości odcinka około 998mb o szerokość jezdni do 5m.
W ramach inwestycji dodatkowo zostanie wykonana niezbędna infrastruktura:
-Budowa wodociągu - około 650mb
-Ciąg pieszo-rowerowy - około 390mb
-Oświetlenie - około 390mb.
Dofinansowane pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ulica Polna w Rozprzy