Tłumacz Migam

Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy

Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 roku wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Głównym celem akcji jest przede wszystkim propagowanie czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Każdego roku bierze w niej udział tysiące Polaków w kraju i na całym świecie. W naszej szkole spotkaliśmy się już po raz 10., by uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Tym razem czytaliśmy utwór Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. To najbardziej znana powieść tej autorki. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. „Nad Niemnem” to również jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej, podejmujący tematykę powstania styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

Narodowe Czytanie w naszej szkole zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Rozprzy- p. Artur Cubała, Skarbnik Gminy Rozprza- p. Bogdan Górecki, Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Rozprzy- p. Edyta Łukasik, Dyrektor Szkoły- p. Beata Gemel, Wicedyrektor- p. Lidia Świrska oraz nauczyciele i uczniowie wybranych klas.

Spotkanie zorganizowały: Anna Barczyk, Agnieszka Nowak, Barbara Patura.