Tłumacz Migam

Projekt pn.: „Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Straszów”

Projekt pn.: „Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Straszów” polega na wykonaniu prac z zakresu renowacji zbiornika wodnego.

Celem niniejszego zadania jest zapobieganie skutkom suszy poprzez dobrze funkcjonujący zbiornik małej retencji – gromadzenie wody w okresie nasilonych opadów, roztopów i stworzenie rezerwuaru wody na czas suszy, a także zmniejszenie ryzyka powodziowego i podtopień.

Rok realizacji i przyznania dotacji – 2023.

Tablica_Renowacja_zbiorników_wodnych_2023