Tłumacz Migam

Jubileusz 65-lecia KGW w Mierzynie oraz 60-lecia Zespołu Ludowego

W niedzielę, 3 września 2023 r. obchodziliśmy Jubileusz 65-lecia istnienia KGW „Sami Swoi” w Mierzynie oraz 60-lecia istnienia Zespołu Ludowego.

Historia zrzeszenia się kobiet wiejskich w organizacje w Polsce, sięga połowy XIX wieku.

Jednakże pierwsza organizacja, która otrzymała nazwę ,,Koło Gospodyń Wiejskich’’, została założona w roku 1877 we wsi Janisławice w obecnym województwie łódzkim przez Filipinę Płaskowicką – nauczycielkę, działaczkę oświatową oraz obrończynię języka polskiego w zaborze rosyjskim.

Termin ,,koło gospodyń wiejskich’’ stał się na tyle popularny, że od 1918 roku używany jest powszechnie w odniesieniu do organizacji kobiet wiejskich.

Historia Koła Gospodyń Wiejskich z Mierzyna idealnie zatem wpisuje się w ten ogólnopolski trend, ponieważ w 1958 roku w Mierzynie za sprawą woli serca, mieszkańcy powołali koło gospodyń wiejskich, którego przewodniczącą była Pani Stefania Grzybowska. Po niej prowadzeniem koła zajęła się Pani Zofia Kubala, pod której czujnym okiem koło rosło w siłę, zwiększając ilość członków oraz poszerzając swoją działalność. Organizowano różnorodne kursy m.in. szycia, gotowania czy haftowania. Odbywały się zabawy taneczne, okolicznościowe. W kronice KGW, można obejrzeć zdjęcia z zabaw ostatkowych czy z okazji Dnia Kobiet.

Koło wspierało bardzo mocno działalność i funkcjonowanie wsi, niosąc pomoc mieszkańcom Mierzyna oraz miejscowości ościennych. Koło liczyło wówczas 100 członków, ponieważ należeli do niego również Panowie, będący niezwykle ważną wartością dodaną.

W 1963 roku podjęto decyzję o powstaniu Zespołu Ludowego, który pieśnią i dobrym słowem uświetniał uroczystości religijne i Państwowe w naszej parafii i regionie. Twórcami zespołu byli Pan Stanisław Makarewicz oraz ówczesny Dyrektor Mierzyńskiej podstawówki Pan Marian Łukasik. Zespół od samego początku był uczestnikiem wielu konkursów, przeglądów czy spotkań. Śpiewem i tańcem uświetniał spotkania Związku Młodzieży Wiejskiej, którego założycielem jest Pan Stanisław Cubała, który również był członkiem zespołu nie raz grając skecze o tematyce związanej z ludowością i życiem codziennym oraz praca rolników.

W 1989 roku nastąpiło wiele zmian w zarządzie KGW. Od 2003 roku kołu przewodniczy Pani Bożena Piątkowska. W ówczesnym zarządzie były również Pani Wiesława Olejnik, Krystyna Stanisławska, Barbara Stańczak, Maria Famulska. Kronikarzem była Pani Marianna Cubała.

Obecnie koło liczy 77 członków, jest nieodłącznym elementem Mierzyńskiego krajobrazu, wspierającym działania kulturowe i obyczajowe w Parafii Mierzyńskiej. Przez te wszystkie lata, koło nawiązało niezwykle przyjacielskie i partnerskie relacje z miejscową strażą OSP, zespołem Sportowym oraz Szkołą Podstawową.

Zespół prowadzony obecnie przez Pana Macieja Kowalczyka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów ludowych w regionie. Na spotkania zespołu przychodzi młodzież i seniorzy. To świetna okazja do wspólnego przekazywania sobie tradycji i obyczajów, a także serca do ziemi ojczystej.

Koło Gospodyń Wiejskich „Sami Swoi” z kolei jest jednym z najdłużej działających kół w Powiecie Piotrkowskim, które nie raz chlubę i świetność tradycji Ziemi Piotrkowskiej prezentowało na terenie całej Polski oraz Europy, wszak recepturę i instruktaż lepienia Mierzyńskich pierogów poznawali uczestnicy wymiany międzynarodowej programu Erasmus z Portugalii.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy pięknego, podwójnego Jubileuszu oraz życzymy dalszych sukcesów oraz rozwoju.