Tłumacz Migam

Obchody 84 Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w gminie Rozprza

1 września 1939 roku atakiem wojsk III Rzeszy na Polskę rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii – II wojna światowa. 1 września 2023 r. w 84 rocznicę wybuchu wojny Zastępca Burmistrza Rozprzy Artur Cubała wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Rozprzy Agatą Bartkowską, Radnym Sejmiku Wojewódzkiego Pawłem Kowalczykiem oraz Skarbnikiem Gminy Rozprza Bogdanem Góreckim złożyli wieńce i zapalili znicze pod pomnikami, tablicami i obeliskami.

W centrum Rozprzy pod pomnikiem bohaterów poległych w walce o wolność oraz przy ośrodku zdrowia, gdzie znajduje się granitowy kamień z tablicą upamiętniającą bohaterską walkę żołnierzy polskich armii „Łódź" w pierwszych dniach września 1939 r. uczestniczyli również ksiądz Prałat Wiesław Płomiński – proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Rozprzy, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rozprzy Zdzisław Piątek, radny Rady Miejskiej Krzysztof Biegański oraz Krystyna Famulska – sołtys sołectwa Rozprza.

W Mierzynie na miejscu gdzie znajduje się głaz upamiętniający zwycięską bitwę stoczoną przez oddział partyzancki AK „Wicher" hołd poległym złożyła również Małgorzata Olczyk – Radna Rady Miejskiej w Rozprzy, sołtys Bożena Piątkowska oraz mieszkańcy.

W Rajsku Małym, gdzie znajduje się obelisk poświęcony „Pamięci Mieszkańcom Wsi Rajska Małego Wywiezionych 7.10.1944 r. I Zamordowanych Przez Niemieckiego Okupanta” w uroczystościach uczestniczyli również mieszkańcy.

W Lubieniu kwiaty oraz znicz pod tablicą „W Hołdzie Mieszkańcom Wsi Lubień” złożył również ksiądz Proboszcz Grzegorz Paszka, radny Rady Miejskiej w Rozprzy Stanisław Rębeliński oraz Jolanta Krasoń – sołtys wsi Lubień.

W Milejowcu pod pomnikiem „Pamięci Mieszkańców Milejowca Zamordowanych przez Niemców 6 Września 1939 Roku” w uroczystości uczestniczył również radny Rady Miejskiej w Rozprzy Andrzej Matuszczyk oraz Beata Jażdż-Woźniak – sołtys wsi.

W Longinówce pod głazem ku „Pamięci 16 Mieszkańców Longinówki I Okolic Zamordowanych Przez Niemieckiego Okupanta 6 Września 1939 Roku” w uroczystości uczestniczyli mieszkańcy oraz OSP z Longinówki.