Tłumacz Migam

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" w Rozprzy

Gmina Rozprza podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i przystąpiła do obsługi Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze".

Mieszkańcy Naszej Gminy mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

„Program Czyste Powietrze” - Dla kogo❓

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

„Program Czyste Powietrze” - Na co❓

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj:

 Pompa ciepła powietrze/woda (klasa efektywności energetycznej minimum A+)

 Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności (klasa efektywności energetycznej

minimum A++)

 Pompa ciepła powietrze/powietrze (klasa efektywności energetycznej minimum A+)

 Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (klasa efektywności energetycznej minimum A++)

 Kocioł gazowy kondensacyjny (klasa efektywności energetycznej minimum A)

 Kotłownia gazowa (kocioł gazowy kondensacyjny klasa efektywności energetycznej minimum A)

 Kocioł olejowy kondensacyjny (klasa efektywności energetycznej minimum A)

 Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie (klasa efektywności energetycznej minimum A+)

 Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie – (klasa efektywności energetycznej minimum A+, obniżona emisja cząstek stałych o wartości ≤ 20mg/m3, spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu, kotły do spalania wyłącznie biomasy w formie pelletu, niekwalifikowane są urządzenia wielopaliwowe)

 Ogrzewanie elektryczne

Dodatkowo mogą być wykonane:

 demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),

 zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

 zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

 dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

„Program Czyste Powietrze” - Ile❓

Ile dostaniesz dotacji?- To zależy od Twoich dochodów. W programie obowiązuje zasada –im niższe są Twoje dochody tym wyższa dotacja. Mamy trzy poziomy dofinansowania: podstawowy, podwyższony, najwyższy. Dotacja może wynosić:

• do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, jeśli Twój roczny dochód (dochód wnioskodawcy) nie przekracza 135 tysięcy zł

• do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania, jeśli Twój przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1894 zł (w gospodarstwie domowym wieloosobowym) lub 2651 zł (w gospodarstwie domowym jednoosobowym)

• do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania, jeśli Twój przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1090 zł (w gospodarstwie domowym wieloosobowym) lub 1526 zł (w gospodarstwie domowym jednoosobowym)

Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz www.zainwestujwekologie.pl

Punkt konsultacyjno-informacyjny - jak działa❓

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" w Rozprzy mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy, ul. Aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza – więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 44/615 80 68 wew. 24

Godziny pracy punktu: poniedziałek od 8:00 do 13:00; piątek od 10:00 do 15:00.

Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie "Czyste Powietrze" proszeni są o wcześniejszy kontakt z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy celem umówienia spotkania i przygotowania wniosku. Jednocześnie mieszkańcy przed umówionym spotkaniem, proszeni są o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego danych, które będą niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie, co znacznie ułatwi obsługę. Kwestionariusz dostępny jest na stronie Urzędu w zakładce Program Czyste Powietrze.

Wnioski złożone przez mieszkańców w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy zostają przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie następuje ich ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

Ważna informacja❗️

Za datę wpływu do Funduszu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę otrzymania wniosku w wersji papierowej lub przesłanej elektronicznie poprzez E-PUAP.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci Mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Rozprza.

Program "Czyste Powietrze"