Tłumacz Migam

Gminne Kiszenie Ogórków w Milejowcu

W sobotę 5 sierpnia 2023 r. w Milejowcu odbyło się tradycyjne gminne Kiszenie Ogórków, w którym uczestniczyły Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Rozprza oraz zaproszeni goście.

Ukiszone ogórki będą degustowane między innymi na Dożynkach Wojewódzkich, Powiatowych, oraz wszystkich Dożynkach parafialnych na terenie Gminy Rozprza w poszczególnych sołectwach.

Przybyłe na uroczystość panie z KGW oraz gości przywitała Agata Bartkowska – przewodnicząca Rady Miejskiej w Rozprzy, Artur Cubała – zastępca Burmistrza Rozprzy oraz Elżbieta Piątek – Przewodnicząca Stowarzyszenia Gospodyń Gminy Rozprza.

W wydarzeniu uczestniczyli również: Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Piotr Wojtysiak – Starosta Powiatu Piotrkowskiego, Paweł Kowalczyk – Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Anna Kaźmierczak – sekretarz gminy Rozprza, radni Rady Miejskiej w Rozprzy oraz Izabela Kwaśniak – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy.

Dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Milejowcu za wspaniałe przygotowanie wydarzenia, wszystkim delegacjom KGW oraz gościom za przybycie i uczestnictwo w tym wydarzeniu.