Tłumacz Migam

Modernizacja drogi gminnej Bagno-Cekanów

Zgodnie z planem realizowane są prace budowlane przy zadaniu "Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 110355E Bagno-Cekanów".

W ramach inwestycji całkowicie przebudowane zostaną dwa mosty oraz zmodernizowana droga gminna na odcinku Bagno-Cekanów.

W związku z tym prosimy o stosowanie się do czasowej organizacji ruchu a mieszkańców prosimy o wyrozumiałość.

Zadanie dofinansowane w wysokości 5.711.400,46 zł. z Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.