Tłumacz Migam

Remont w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy

W Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy trwają prace budowlane związane z projektem „Utworzenie dostępnego Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy”.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa części pomieszczeń biurowych w poziomie parteru budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy, celem utworzenia dostępnego Biura Obsługi Mieszkańca.

Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość oraz zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu remontu.

Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych „Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Utworzenie dostępnego Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy”. Wysokość dofinansowania - 173 tys. zł.

 

Hol1.jpeg

Hol2.jpeg

Hol3.jpeg