Tłumacz Migam

UWAGA ROLNICY!

W związku  z  wystąpieniem suszy na terenie gminy  Rozprza  producent rolny  ma obowiązek złożenia  wniosku o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy tak jak to miało  miejsce  od 2020   roku   za  pośrednictwem  publicznie  dostępnej aplikacji internetowej "zgłoś   szkodę rolniczą"  (https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych).

Jeżeli   rolnik  nie  zgadza  się  z  oszacowaniem  szkód  przez  aplikację   ma  możliwość,  aby oszacowania szkód dokonała  również  komisja. Wówczas powinien zgłosić to w Urzędzie Miasta i Gminy  w Rozprzy do dnia 311ipca 2023 roku, zgodnie z załączonym drukiem. Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające  na polach.  Samo oszacowanie szkód przez komisję  nie pozwoli na  otrzymanie  wsparcia   z  UE. Jeżeli komisja   nie  oszacuje  szkód, a  rolnik  złoży  wniosek w aplikacji otrzyma protokół.

Wniosek złożony  do komisji  o przeprowadzenie lustracji musi uwzględniać wszystkie  uprawy zgłoszone  do  ARiMR w ramach  dopłat bezpośrednich w kampanii 2023  (do  wniosku  należy dołączyć  ksero  wniosku  o dopłaty bezpośrednie).

We  wniosku należy  wykazać  wszystkie  uprawy, nawet   te  w  których nie  wystąpiły  szkody (wpisując stopień szkód zero).