Tłumacz Migam

Informacja

W związku z panującymi wysokimi temperaturami i brakiem opadów Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy prosi o racjonalne korzystanie z wody tzn. do celów socjalno-bytowych.

W związku z powyższym prosimy o nie napełnianie basenów oraz nie podlewanie przydomowych ogródków wodą z wodociągów w godzinach 17:00-21:00.

W ostatnich tygodniach wystąpił duży wzrost wydobycia wody, od 50% do nawet 265% w stosunku do produkcji wody z maja.

Prosimy o poważne podejście do przedstawianego zagadnienia i o odpowiedzialność społeczną.

Hydrant - zdjęcie