Tłumacz Migam

Umowa na „Utworzenie dostępnego Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy” podpisana

10 lipca 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy podpisana została umowa na „Utworzenie dostępnego Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy”. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa części pomieszczeń biurowych w poziomie parteru budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy, celem utworzenia dostępnego Biura Obsługi Mieszkańca.

Wykonawcą inwestycji jest Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna MARDOM Mariusz Czaszka z Włodzimierzowa.

Gmina Rozprza realizuje przedsięwzięcie grantowe w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” pod nawą: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”. Projekt „Dostępny samorząd – granty” realizowane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach poprawy dostępności architektonicznej zostanie utworzone dostępne Biuro Obsługi Mieszkańca. Zostaną przebudowane pomieszczenia na parterze budynku, w tym pomieszczenie kasowe.

Ponadto w ramach niniejszego grantu zakupiono krzesło do ewakuacji.

W ramach poprawy dostępności cyfrowej aktualnie trwa opracowanie informacji w tekście łatwym do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ETR, która zostanie udostępniona na stronie internetowej Gminy Rozprza.

W ramach poprawy dostępności informacyjno-komunikacyjnej zostały zakupione ramki do podpisów, lupy optyczne, metkownica brajlowska, ponadto uruchomiona została usługa tłumacza języka migowego online. W trakcie realizacji są natomiast tyflomapy wiszące oraz oprogramowanie wspomagające nawigowanie w budynku oraz lokalizacja i ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym.

Mamy nadzieję, że zrealizowane działania skutecznie przyczynią się do osiągnięcia celu, którym jest poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 Wysokość dofinansowania - 173 tys. zł.

Utworzenie dostępnego Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy