Tłumacz Migam

Zakończenia roku szkolnego w Gminie Rozprza

SP w Rozprzy

Dnia 23 czerwca w Szkole Podstawowej w Rozprzy odbyło się uroczyste pożegnanie klas VIII. W tym roku szkolnym mieliśmy aż 72 absolwentów. O godzinie 10.00 w  auli naszej szkoły zebrali się uczniowie klas VIII,  nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się od uroczystego ślubowania absolwentów, następnie wręczono liczne nagrody za wyniki w nauce i sporcie, podziękowania  i listy gratulacyjne dla rodziców, których dzieci osiągnęły średnią ocen powyżej 5.OO. Wręczono również stypendia naukowe i sportowe. Wybrzmiały piękne dźwięki zagrane na akordeonie przez Szymona Jeża, usłyszeliśmy też przepiękne  piosenki w wykonaniu Mai Pisarek i Jakuba Matuszewskiego , obejrzeliśmy taniec w wykonaniu Wiktorii Wójtowicz – a wszystko to w ramach podziękowań dla nauczycieli, rodziców i wszystkich pracowników szkoły.  Ważnym punktem uroczystości był kabaret ,, Dzień z życia ósmoklasisty”. Scenki odegrane przez uczniów rozbawiły publiczność, o czym świadczyły wybuchy śmiechu i gromkie brawa.  A na koniec oczywiście dostojnie zatańczony polonez. To były bardzo wzruszające chwile dla nas wszystkich. Podczas tej uroczystości miało miejsce również pożegnanie  naszej szkolnej sekretarki -pani Krystyny Zielińskiej, która odeszła na  emeryturę. Na koniec ostatnie  spotkanie wychowawców w klasach ze swoimi uczniami . W tym roku szkolnym wychowawcami klas ósmych były : klasy VIIIA- pani Jolanta Herman, VIIIB – pani Anita Kabzińska, VIIIC – Elżbieta Sabaturska-Polok, VIIID – pani Katarzyna Pawłowska.

 


SP w Milejowie

23 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2022/2023. Dla pierwszoklasistów było to pierwsze zakończenie roku, jednak dla ósmoklasistów był to dzień pożegnania ze szkołą. Tradycyjnie po uroczystym powitaniu społeczności szkolnej, rodziców i gości - Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Piątka, Radnego Gminy Andrzeja Matuszczyka, Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Juliana Miszteli oraz Proboszcza Parafii Milejów Piotra Kotasa - przez Dyrektor Szkoły Iwonę Misztelę nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu. 

 

Następnie Pani Dyrektor złożyła podziękowania Przewodniczącej Rady Rodziców Ewie Adaszek za kilkuletnią współpracę wręczając jej list gratulacyjny i bukiet kwiatów. Podziękowania za pomoc i zaangażowanie w życie placówki skierowała również do Andrzeja Matuszczyka, Ireneusza Kukulskiego, Zbigniewa Ogłozy oraz Mileny i Jakuba Domańskich.

Radny Gminy Andrzej Matuszczyk i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Piątek złożyli życzenia, w imieniu własnym i Burmistrza Rozprzy, satysfakcji z wykonywanej pracy  wszystkim pracownikom szkoły, ósmoklasistom gratulowali ukończenia pierwszej szkoły, a całej społeczności szkolnej udanych i bezpiecznych wakacji. 

Po tej części obchodów zakończenia roku szkolnego odbyło się wręczenie świadectw z wyróżnieniem, nagród książkowych za osiągnięcia edukacyjne, dyplomów za czytelnictwo i 100% frekwencję, nagród za pracę w sklepiku szkolnym oraz zaprezentowanie uczniów - stypendystów. W tym roku byli to: Daria Nagrodzka, Wojciech Goska i Jakub Jagiełło z kl. 6, Nikodem Kałużny z kl. 7 oraz Filip Adamek, Amelia Grzankowska, Hanna  Jagiełło, Oliwia Chrząszcz i Piotr Adaszek z kl. 8. Rodzice stypendystów z klasy 8 zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi.

Część artystyczną z polonezem, ośmioletnią refleksją i piosenką zaprezentowali już absolwenci szkoły i żegnający ich w imieniu młodszych kolegów uczniowie klasy 7.

Po występie Pani Dyrektor wypowiedziała tradycyjne zdanie, na które wszyscy czekali, iż rok szkolny 2022/2023 uważa za zamknięty. 

Następnie uczniowie spotkali się w klasach, gdzie wychowawcy wręczyli pozostałe świadectwa. Po otrzymaniu cenzurek, w poczuciu sumiennie przepracowanego roku szkolnego wszyscy udali się na letni wypoczynek, aby nabrać sił do dalszej pracy w kolejnym roku szkolnym.

 


SP w Straszowie

23 czerwca 2023r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej w Straszowie.

O godz. 9.00 odbyła się uroczysta msza św.

Następnie głos zabrała pani  Dyrektor – Małgorzata Pokora. Pogratulowała uczniom wyników w nauce, życzyła miłego wypoczynku wakacyjnego oraz wręczyła stypendia naukowe naszym uczniom. Stypendium naukowe otrzymało 15 uczniów z klas IV – VIII. 

Następnie Pani Dyrektor  wręczyła  nagrody książkowe uczniom klas I – VIII, najmłodsi uczniowie   z klasy 0 odebrali je z rąk wychowawcy w swojej sali lekcyjnej.

Nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców otrzymali wszyscy uczniowie z klas 0 – 24 uczniów, z klasy I - 8 uczniów, z klasy II – 6 uczniów,  z klasy III – 8 uczniów, z klasy IVa - 11 uczniów,  z klasy IVb - 9 uczniów,  z klasy V - 6 uczniów, z klasy VIa - 7 uczniów, z klasy VIb - 3 uczniów, z klasy VII – 3 uczniów, z klasy VIII - 4 uczniów (wykaz imienny nagrodzonych uczniów dostępny w  artykule – PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY).

Nagrodzeni zostali również uczniowie za pracę Samorządzie Uczniowskim.

 


SP w Nowej Wsi

W dniu 23 czerwca 2023 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Pani dyrektor Justyna Kaniewska przywitała gości m.in.:  panią Annę Kaźmierczak sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Rozprza, radnych Gminy Rozprza – panią Teresę Sikorską, pana Piotra Misztelę, przewodniczącą Rady Rodziców panią Beatę Tarnowską -Świerk oraz wszystkich przybyłych. Podczas uroczystości pani dyrektor wręczyła nagrody uczniom, którzy uzyskali promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem oraz za 100% frekwencję, a także wymieniła tych, którzy otrzymali stypendium za wyniki w nauce. Uczniowie klas VII i VIII przedstawili część artystyczną. Pani dyrektor i pani Beata Tarnowska-Świerk podziękowały za pracę pani Beacie Kołowrotkiewicz, która odchodzi z naszej szkoły na zasłużoną emeryturę po 41 latach pracy. Uroczystość zakończyła się polonezem w wykonaniu uczniów klas VII i VIII. Następnie wszyscy uczniowie udali się do sal na spotkania z wychowawcami.

 


SP w Mierzynie

Po miesiącach wytężonej pracy 23 czerwca  w Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Zakończenie rozpoczęło się mszą świętą o godzinie 8.00 w kościele parafialnym. O godzinie 9.00 rozpoczęły się uroczystości w sali gimnastycznej naszej szkoły. Na początku Pani dyrektor Agata Lipińska przywitała zaproszonych gości, uczniów klas 0-VIII oraz rodziców.

W podniosłej atmosferze odbyło się rozpoczęcie uroczystości, na początku uczniowie klas ósmych wraz z Panią Kamilą Łukasik – Zięba zatańczyli narodowy taniec jakim jest polonez. Pani Dyrektor Agata Lipińska i wychowawcy wręczyli świadectwa ukończenia szkoły, nagrody i wyróżnienia klasom ósmym, a  rodzicom naszych absolwentów listy gratulacyjne i podziękowania za pomoc, wsparcie i trud włożony w wychowanie. Wychowawcy rozdali nagrody oraz świadectwa z wyróżnieniem  uczniom poszczególnych klas 0-VII. Rozdane zostały również nagrody sportowe oraz nagrody dla wolontariuszy i uczniów którzy uzyskali wysokie wyniki w konkursach.

Po rozdaniu świadectw odbyło się ślubowanie naszych absolwentów oraz przekazanie Sztandaru Szkoły na ręce młodszych kolegów.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy VIIIa i VIIIb. Uczniowie za pomocą wierszy i piosenek serdecznie podziękowali swoim wychowawcom, nauczycielom i rodzicom, wspominając lata spędzone w murach naszej szkoły.

Pani Dyrektor Agata Lipińska podziękowała wszystkim uczniom i rodzicom za cały rok szkolny i życzyła miłych i bezpiecznych wakacji.

Po spotkaniu ogólnym uczniowie poszczególnych klas udali się z wychowawcami do sal lekcyjnych, by we własnym gronie dokonać refleksji nad minionymi miesiącami spędzonymi w szkole.

 


SP w Niechcicach