Tłumacz Migam

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza w roku 2023

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza w roku 2023”. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

http://www.zainwestujwekologie.pl

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza w roku 2023

Gmina Rozprza realizuje zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza w roku 2023”. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania planuje się usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych (pokrycia dachowe azbestowe - płyty faliste azbestowo-cementowe) z 30 posesji na terenie Gminy Rozprza.