Tłumacz Migam

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynku komunalnego w m. Bryszki i m. Milejów - Gmina Rozprza

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynku komunalnego w m. Bryszki i m. Milejów - Gmina Rozprza”. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

http://www.zainwestujwekologie.pl

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynku komunalnego w m. Bryszki i m. Milejów - Gmina Rozprza - tabliczka informacyjna

W wyniku realizacji dotowanego zadania zostały usunięte i unieszkodliwione odpady niebezpieczne (pokrycia azbestowe - płyty faliste azbestowo-cementowe) z dwóch posesji (budynki komunalne) w ilości 4,50 Mg.