Tłumacz Migam

Kolejna umowa na dofinansowanie podpisana

W poniedziałek została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania pn. " Modernizacja budynku komunalnego w Rajsku Małym i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy z przeznaczeniem na cele kulturalne mieszkańców".

Dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy za przygotowanie wniosku oraz LGD ''BUD-UJ RAZEM'' za przyznane dofinansowanie.

Kwota całkowita 192 tyś - dofinansowanie w wysokości 63,63% ze środków PROW na lata 2014-2020

Podpisanie umowy do zadania " Modernizacja budynku komunalnego w Rajsku Małym i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy z przeznaczeniem na cele kulturalne mieszkańców".

Podpisanie umowy do zadania " Modernizacja budynku komunalnego w Rajsku Małym i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy z przeznaczeniem na cele kulturalne mieszkańców".