Tłumacz Migam

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach

16 maja 2023 r. Gmina Rozprza podpisała umowę z wykonawcą inwestycji "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach".

Zadanie polega na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niechcicach wraz z modernizacją wejść oraz przebudową ciągów komunikacyjnych wokół budynku.

W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:
•    Przygotowanie placu budowy (w tym organizację ruchu w otoczeniu budowy, wdrożenie organizacji ruchu na czas budowy,

•    Częściowa rozbiórka komina zewnętrznego,

•    Rozbiórka wiaty stalowej,

•    Zamurowanie części okien sali gimnastycznej,

•    Powiększenie otworów okiennych w elewacji przy głównym wejściu prowadzącym do budynku szkoły,

•    Wymiana drzwi zewnętrznych do budynku,

•    Wymiana stolarki okiennej,

•    Ocieplenie ścian cokołu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu wentylowanego, ocieplenie dachu Sali gimnastycznej,

•    Montaż parapetów zewnętrznych,

•    Wykonanie odwodnienia dachu,

•    Przebudowa istniejących dojść i utwardzeń

•    Wykonanie instalacji odgromowej budynku,

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych