Tłumacz Migam

"Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprzy"

17 maja 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji pn. "Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprzy".

18 maja 2023 nastąpiło przekazanie firmie Torakol Sp. z o.o. terenu i placu budowy.

Podczas przekazania Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy reprezentowali Zastępca Burmistrza Artur Cubała, Skarbnik Gminy Bogdan Górecki, Radny Rady Miejskiej Krzysztof Biegański oraz pracownicy Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej.

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

 • demontaż konstrukcji piłkochwytów, bramek oraz koszy,

 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej boiska wraz z obrzeżami i podbudową,

 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników wraz z obrzeżami i podbudową,

 • usunięcie nasypów ziemnych po wschodniej stronie projektowanego boiska,

 • roboty fundamentowe oraz montaż konstrukcji pilkochwytów,

 • roboty fundamentowe oraz montaż masztów oświetleniowych,

 • wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką,

 • wykonanie podbudowy boiska,

 • wykonanie drenażu boiska,

 • montaż nawierzchni oraz bramek,

 • wykonanie podbudowy oraz nawierzchni chodników,

 • roboty wykończeniowe,

 • niezbędne badania, pomiary wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych