Tłumacz Migam

Szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego "Domowych Detektywów"

W dniu 19 maja 2023 roku, w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,  nauczyciele z terenu Gminy Rozprza, wzięli udział w 8-godzinnym szkoleniu przygotowującym do prowadzenia programu wychowawczo - profilaktycznego "Domowych Detektywów- Jaś i Małgosia na tropie".

Szkolenie poprowadziła pani Agnieszka Pisarska z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, autorka adaptacji programu do polskich warunków. Celem programu jest opóźnianie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków, program adresowany jest do całej populacji 10–11-latków, a nie tylko do osób wyjątkowo zagrożonych. Program "Domowych Detektywów" opóźnia inicjację alkoholową wśród uczniów, ogranicza częstość picia alkoholu przez uczniów, zmniejsza intencję uczniów dotyczącą picia alkoholu w przyszłości, ogranicza postawy proalkoholowe uczniów, zwiększa wiedzę uczniów na temat problemów, jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież. W szkoleniu wzięło udział 14 nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu Gminy Rozprza. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał pakiet materiałów związanych z programem: zeszyt dla ucznia,  podręcznik dla lidera oraz podręcznik dla nauczyciela. Szkolenie zostało sfinansowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy oraz wspierane organizacyjnie przez Szkołę Podstawową w Nowej Wsi. Jest to drugie szkolenie zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Nowej Wsi dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli z gminy Rozprza. Pierwsze odbyło się w dniach 21i 22 kwietnia 2023 r. dla realizatorów programu profilaktycznego " Przyjaciele Zippiego".