Tłumacz Migam

Europejski Dzień Języków Obcych w SP w Milejowie

Z okazji rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja) oraz Dnia Europy ( 9 maja), w piątek 12 maja w Szkole Podstawowej im. ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie odbyły się obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych. Dla wszystkich uczniów była to okazja do zabawy językowej, poznania innych kultur i spędzenia razem czasu.

Świętowanie poprzedzone było intensywnymi przygotowaniami uczniów i ich wychowawczyń- po wylosowaniu kraju/języka, należało wyszukać podstawowe słownictwo i przygotować scenkę sytuacyjną oczywiście w języku danego kraju. I tak w piątek, na drzwiach każdej klasy zawisły fiszki z zebranym słownictwem, a na sali gimnastycznej: 

dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowały język czeski i informacje o Czechach, 

uczniowie klasy I język włoski / Włochy,

uczniowie klasy II język francuski / Francja,

uczniowie klasy III język niemiecki / Niemcy,

uczniowie klasy IV język niderlandzki / Holandia,

uczniowie klasy V język grecki / Grecja,

uczniowie klasy VI język irlandzki / Irlandia,

uczniowie klasy VII język duński / Dania,

uczniowie klasy VIII język hiszpański / Hiszpania.

Włączenie się w obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych było doskonałą okazją poszerzenia wiedzy o otaczających nas krajach. Wszyscy uczniowie perfekcyjne przygotowali i zaprezentowali powierzone zadania. Pieczę nad Europejskim Dniem Języków Obcych sprawował Samorząd Uczniowski pod opieką p. Anny Laczek i p. Małgorzaty Burkin.