Tłumacz Migam

"Jestem ważny – jestem tu"

W ubiegłym tygodniu, w Przedszkolu w Niechcicach odbył się Konkurs Plastyczny pt. "Jestem ważny – jestem tu". Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w czwartek 11.05.2023r.

Organizatorem konkursu była Pani Paulina Skrobek i Pani Monika Hampel. Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

Celem działania skierowanego do rodzin społeczności przedszkolnej było promowanie pozytywnych zachowań związanych ze zdolnością wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego.

Rozwijanie możliwości innowacyjnych poprzez wynajdywanie różnych rozwiązań dotyczących tego samego tematu. Posługiwanie się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu. Rozwijanie wyobraźni pobudzonej pozytywnymi emocjami.

W konkursie plastycznym wzięły udział przedszkolaki i ich rodziny. Jury w składzie Dyrektor Przedszkola Pani Beaty Sianos i  nauczycieli wychowania przedszkolnego, wyłoniło zwycięzców. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy i nagrody.

Gratulujemy zwycięzcom.

Bardzo serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy za wsparcie finansowe  konkursu w ramach działań prewencyjnych na rzecz czynnego spędzania czasu, odkrywania przyjemności tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem.

Konkursowe prace plastyczne zostały wyeksponowane w holu Przedszkola w Niechcicach.