Tłumacz Migam

Obchody Święta 3 maja oraz Św. Floriana

3 maja 2023 r. obchodziliśmy 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Z tej okazji pod pomnikiem Poległych Bohaterów walczących w latach 1939-1945 o Polskę, wolność i lud w Rozprzy kwiaty złożył Zastępca Burmistrza Rozprzy Artur Cubała, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rozprzy Agata Bartkowska oraz Skarbnik Gminy Rozprza Bogdan Górecki.

Następnie w Mierzynie rozpoczęły się obchody 110-lecia powstania jednostki OSP w Mierzynie połączone z gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się od uroczystej mszy św. w intencji strażaków którą poprowadził ksiądz kan. Mirosław Orzechowski.

 

Po mszy cały korowód przemaszerował złożyć kwiaty pod tablicą pamiątkowa upamiętniającą obrońców mieszkańców Mierzyna z 15 listopada 1943 r., a następnie udał się pod remizę OSP w Mierzynie, gdzie pod kapliczką św. Jana druhowie złożyli wiązankę. W dalszej kolejności Komendant gminny Artur Kropiś złożył raport Członkowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa Łódzkiego Włodzimierzowi Kapcowi, po którym nastąpiło odśpiewanie hymnu oraz wciągnięcie flagi państwowej na maszt.

Po przejściu uczestników oraz zaproszonych gości na plac straży, wszystkich przybyłych powitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy Artur Cubała, a następnie historię jednostki OSP w Mierzynie przedstawiła sekretarz Zarządu OSP Mierzyn – druhna Emilia Piątkowska-Skrobek, po której wręczono medale za zasługi dla Pożarnictwa.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie z OSP Mierzyn: Andrzej Krasoń, Sławomir Lis, Czesław Kowalczyk, Mariusz Mazurczyk, Tomasz Jaworski, Łukasz Mazurczyk, Jan Węgliński, Mieczysław Krasoń, z OSP Stara Wieś - Zbigniew Stańczak

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie z OSP Mierzyn: Artur Cubała, Krystian Misztela, Małgorzata Olczyk, Emilia Piątkowska -Skrobek, Piotr Pawłowski, Rafał Mazurczyk, Sylwia Pijewska, Lena Rębelińska, z OSP Milejowiec Andrzej Matuszczyk , z OSP Stara Wieś Krystian Włodarczyk

Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie z OSP Mierzyn: Radosław Pałycha, Bogusław Skrobek, Beata Famulska, Katarzyna Kwiecień, Bartosz Mazurczyk,  Karol Kwiecień, Beata Duszyńska

Odznaka Strażak Wzorowy otrzymali: OSP Mierzyn Sebastian Gawiński, OSP Niechcice – Jan Foryś, OSP Ignaców – Krzysztof Ingier.

Ostatnim punktem uroczystości było poświęcenie nowego pojazdu przez księdza proboszcza Mirosława Orzechowskiego, przecięcie wstęgi przez Kamilę Marlińską i Tomasza Piątkowskiego oraz przekazanie kluczyków od pojazdu Prezesowi OSP w Mierzynie Andrzejowi Krasoniowi.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra OSP Mierzyn pod dyrekcją kapelmistrza Grzegorza Konopki.

Wszystkim strażakom z okazji ich dzisiejszego święta składam serdeczne podziękowania za poświęcenie i trud wkładany w ochronę życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Życzę Wam bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Niech Święty Florian ma Was w opiece.

Ze strażackim pozdrowieniem

    Burmistrz Rozprzy Janusz Jędrzejczyk

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rozprzy

      Agata Bartkowska

     Prezes Zarządu Oddziału Gminnego

Związku OSP RP w Rozprzy Artur Cubała