Tłumacz Migam

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy

28 kwietnia 2023 r. w Szkole Podstawowej w Rozprzy uroczyście obchodzono 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która była symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu. W tym roku zorganizowany został test wiedzy o konstytucji. Brało w nim udział 16 chętnych uczniów reprezentujących klasy VI – VIII, którzy tworzyli 2-osobowe drużyny. Uczestnicy odpowiadali na 10 pytań mając na każde z nich 1 minutę. W przerwie chór szkolny odśpiewał „Mazurka 3 Maja”, a na zakończenie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą: tła historycznego, twórców, zasad i znaczenia Konstytucji 3 Maja dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wszyscy uczestnicy testu otrzymali upominki, min. egzemplarze obowiązującej obecnie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a zdobywcy I miejsca uczennice klasy VIIIb: Katarzyna Barczyk i Martyna Kraszkiewicz - dodatkowe nagrody książkowe.
Organizatorzy: Barbara Patura, Katarzyna Juszczyk, Danuta Malicka, Tomasz Deka